Rýchla a dlhodobá úľava od bolesti kĺbov

Pre pacientov

 

Cvičenie s použitím elastického gumového cvičebného pásu

Pred cvičením sa vždy zahrejte (poklus na mieste, preťahovanie a pod.). Zaujmite vzpriamený postoj a vykonávajte cviky v pomalom tempe, pohyby kontrolujte. Pomaly dýchajte, nezadržujte dych. Vždy cvičte pomalým a kontrolovaným spôsobom. Pás musí byť mierne napätý vo všetkých pozíciách vykonávaného cviku. Pás má byť dvakrát omotaný okolo ruky alebo nohy. Vždy precvičujte obe strany (pravú/ľavú). Vydržte v poslednej pozícii každého cviku vždy niekoľko sekúnd, potom sa pomaly vráťte do východiskového postavenia. V prípade, že pocítite počas cvičenia bolesť, zvoľte pás s menším odporom alebo cvik ukončite. Ak sa bolesť pri cvičení opakuje, konzultujte so svojím fyzioterapeutom alebo lekárom. Pri posilňovacích cvičeniach vykonávajte rovnaké cviky len každý druhý deň, aby sa svaly stihli zregenerovať a v tomto medziobdobí rozvíjať. V prípade, že je pre vás náročné držať pásy v rukách, zaobstarajte si rukoväte, ktoré je možné pripevniť na konce pásov.

 

 

 

Jednotlivé cviky pre vás pripravujeme, behom niekoľkých dní tu budú zobrazené.

 

 

 

Bezpečné zaobchádzanie s cvičebným pásom

  • Kontrolujte výskyt trhlín alebo iných zmien pásu
  • Necvičte v terénnej obuvi (hrozí poškodenie pásu)
  • Nepoužívajte pri cvičení mechanické súčasti odevu (napr. prstene s ostrými hranami, obuv s kovovými aplikáciami a pod.). Aj najmenšie dierky môžu viesť k natrhnutiu či pretrhnutiu.
  • Aby sa predišlo bolestivému tlaku alebo nežiaducim účinkom na krvný obeh, je dôležité pás pri cvičení prikladať na telo plochou časťou.
  • Sladkosti a oleje spôsobujú, že pás je lepkavý a krehký. Pás pravidelne čistite mydlom a vodou a po jeho osušení ho poprášte talkovým práškom.
  • Slnko a suché teplo (napr. radiátor) vysušujú materiál pásu.

 

e-shop: http://www.zdravshop.sk